2002

2002 - Ano Cultural Bernardo Rodríguez Ribeira

O Pleno do Concello da Estrada en sesión celebrada o 30 de decembro de 2001 acordou adicar o Ano Cultural 2002 a Bernardo Rodríguez Ribeira.