2003 - Ano Cultural Marcial Valladares Núñez

O Pleno do Concello da Estrada en sesión celebrada o 10 de xaneiro de 2003 acordou adicar o Ano Cultural 2003 a Marcial Valladares Nuñez.

 

marcialvalladaresnunez

Valladares Núñez, Marcial. Vilancosta - Berres, A Estrada - 1821 - Vilancosta - Berres, A Estrada - 1903