2004

2004 - Ano Cultural Manuel Reimóndez Portela

O Pleno do Concello da Estrada en sesión celebrada o 12 de xaneiro de 2004 acordou adicar o Ano Cultural 2004 a Manuel Reimóndez Portela

manuelreimondezportela

 

Reimóndez Portela, Manuel. San Miguel de Castro, A Estrada, 1916 - San Miguel de Castro, A Estrada, 1994