2005

2005 - Ano Cultural Antón Losada Diéguez

O Pleno do Concello da Estrada en sesión celebrada o 21 de decembro de 2004 acordou adicar o Ano Cultural 2005 a Antón Losada Dieguez.

antonlosadadieguez

 

 Losada Diéguez, Antón. Boborás, O Carballiño, 1884 - Pontevedra, 1929