Clubes deportivos

Algúns destes Clubs organizan cursos e actividades ao longo do ano. Para contactar con calquera deles, cómpre chamar ao 986 57 01 65 e preguntar polo coordinador deportivo do Concello.