Subvencións

Bases que rexen a convocatoria en concorrencia competitiva para a concesión de subvencións a agrupacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro e deportistas federados do Concello da Estrada para a tempada 2015/216