aestradadixital

PROXECTO TECNOLÓXICO - PROXECTO SOCIAL

" a sociedade do coñecemento como impulsor do benestar social"

 O proxecto "aestradadixital" son un conxunto de actuacións de telecomunicacións, englobadas no programa de " Cidade Dixitais", que teñen por obxectivo a promoción e implatación da sociedade da información, nun contorno local, incluíndo temas tales como teleadministración, comercio/negocio electrónico, teletraballo, teleformación, telemedicina, xestión de servizos de uso público, aplicacións para colectivos con requirimentos especiais, cultura, turismo, e lecer, contorno doméstico e móbil, etc.

 

 

http://www.aestradadixital.org