Fundación Cultural da Estrada

A Fundación Cultural da Estrada créase no ano 1994 polo Concello da Estrada coa intención de dar cobertura a unha serie de iniciativas culturais, facilitando a súa consolidación e espallamento ao contar cun soporte non só económico senón tamén de xestión.

 

O día de hoxe están integradas na Fundación as actividades seguintes :