Novas

Rutas de senderismo

A saída da Ruta de Senderismo do próxino domingo 13/04/2014 cambia de ubicación, será no alto da Cruz, frente ó edificio de Dalarjo, as 9:30 horas.

XXVI PREMIO DE NOVELA “MANUEL GARCÍA BARROS”

Poderán concorrer ao premio todos os autores e autoras de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos, acordes coa normativa oficial vixente en lingua galega, agás os gañadores de pasadas edicións. Os textos presentados deberán ser inéditos e totalmente orixinais. Os orixinais serán presentados por sextuplicado exemplar en papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo antes do 2 de maio de 2014 na Casa do Concello.

Ler máis...

XVIII PREMIO DE POESÍA AVELINA VALLADARES

Poderán concorrer ao Premio todos/as os/as autores/as de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos acordes coa normativa oficial vixente en lingua galega. Os textos presentados deberán ser inéditos. Os orixinais serán presentados por cuadriplicado, con liberdade de tema e forma contando cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800 antes do 10 de maio do 2014.

Ler máis...