Convocatoria para a concesión de axudas destinadas ao pago de comedor escolar no curso 2016/2017

As axudas para o pago de comedor escolar contémplanse como unha prestación social no marco das Axudas de Emerxencia Social polo seu carácter extraordinario e finalista. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 30 de xuño.