Horarios de autobuses

 

AUTOBUSES "LA ESTRADENSE" 

 

Servizos entre o 01/09/2016 e o 30/06/2017.

·         A ESTRADA-TOEDO-SOUTO DE VEA-COUSO-PONTEVEA-RAMALLOSA-CACHEIRAS-MONTOUTO-OS TILOS-SANTIAGO

-       De Luns a Venres Laborables: 6:55-7:25(L)-7:50-8:25-9:25-9:55-10:55-13:10-14:55-16:40 (L)-18:10-19:10-20:10 (L)

-       Sábados: 9:00-15:00-18:15

-       Domingos e Festivos: 9:00-18:15

·         SANTIAGO-OS TILOS-MONTOUTO-CACHEIRAS-RAMALLOSA-PONTE VEA-COUSO-SOUTO DE VEA-TOEDO-A ESTRADA

-       De Luns a Venres Laborables: 7:45-9:30-10:30-11:30-12:30-13:30 (L)-14:00-15:15-16:30-18:00-19:00-20:15-21:15 (L)

-       Sábados: 12:30-17:15-20:15

-       Domingos e Festivos: 12:30-20:00

* (L) En DÍAS LECTIVOS

·         SANTIAGO-OS TILOS-MONTOUTO-CACHEIRAS-RAMALLOSA-PONTE VEA-SOUTO DE VEA-SAN ANDRÉS-ANLLADA-CUNTIS-CALDAS-BARRO-PONTEVEDRA

-       De Luns a Venres Laborables: 9:00

·         PONTEVEDRA-BARRO-CALDAS-CUNTIS-ANLLADA-SAN ANDRÉS-SOUTO DE VEA-PONTEVEA-RAMALLOSA-CACHEIRAS MONTOUTO-SANTIAGO

-       De Luns a Venres Laborables: 10:50

·         A ESTRADA-VIGO

-       De Luns a Venres Laborables: 7:45

-       Luns e Venres Laborables: 7:45-15:30

-       Sábados: 8:30

-       Domingos e Festivos: 18:00

·         VIGO-A ESTRADA

-       De Luns a Venres Laborables: 11:25

-       Luns e Venres Laborables: 11:25-18:30

-       Sábados: 11:25

-       Domingos e Festivos: 19:30

·         A ESTRADA-CUNTIS-CALDAS-BARRO-PONTEVEDRA

-       De Luns a Venres Laborables: 6:50-7:45-8:20-9:55-13:00-15:30-18:45

-       Sábados: 8:30-9:55-15:30

-       Domingos e Festivos: 18:00

·         PONTEVEDRA-BARRO-CALDAS-CUNTIS-A ESTRADA

-       De Luns a Venres Laborables: 8:00-9:45-12:00-13:10-14:15-19:10-20:00

-       Sábados: 12:00-13:15-19:10

-       Domingos e Festivos: 20:00

·         A ESTRADA-MOREIRA-BERRES-BALBOA-LOIMIL-LAMELA-BANDEIRA-SILLEDA-LALÍN

-       De Luns a Venres Laborables: 9:15

·         A ESTRADA-MOREIRA-BERRES-BALBOA-LOIMIL-LAMELA-BANDEIRA-SILLEDA

-       De Luns a Venres Laborables: 9:15-20:10

-       Mércores Laborables: 13:10

-       Domingos e Festivos: 21:00

·         LALÍN-SILLEDA-BANDEIRA-LAMELA-LOIMIL-BALBOA-BERRES-MOREIRA-A ESTRADA-CUNTIS-CALDAS-BARRO-PONTEVEDRA

-       De Luns a Venres Laborables: 14:30

·         PONTEVEDRA-BARRO-CALDAS-CUNTIS-A ESTRADA-MOREIRA-BERRES-BALBOA-LOIMIL-LAMELA-BANDEIRA-SILLEDA-LALÍN

-       De Luns a Venres Laborables: 8:00

-       Mércores Laborables: 8:00-12:00

-       De Luns a Venres Laborables: 19:10 (DESTINO SILLEDA)

·         SILLEDA-BANDEIRA-LAMELA-LOIMIL-BALBOA-BERRES-MOREIRA-A ESTRADA-CUNTIS-CALDAS-BARRO-PONTEVEDRA-VIGO

-       De Luns a Venres Laborables: 7:10

-       Domingos e Festivos: 17:10

·         VIGO-PONTEVEDRA-BARRO-CALDAS-CUNTIS-A ESTRADA-MOREIRA-BERRES-BALBOA-LOIMIL-LAMELA-BANDEIRA-SILLEDA

-       Luns e Venres Laborables: 18:30

-       Mércores Laborables: 11:25

-       Domingos e Festivos: 19:30

·         VILA DE CRUCES-VIGO

-       Luns Laborables: 6:50

·         VIGO-VILA DE CRUCES

-       Venres Laborables: 18:30

·         SOUTO DE VEA-PANADERÍA-STA. CRISTINA DE VEA-CORA-SANTELES-TOEDO-MATALOBOS-A ESTRADA

             DE LUNS A VENRES LECTIVOS: 9:30

·         A ESTRADA-MATALOBOS-TOEDO-SANTELES-CORA-STA. CRISTINA DE VEA-PANADERÍA-SOUTO DE VEA

-       DE LUNS A VENRES LECTIVOS 12:00

·         SANTELES-AGUIÓNS-A ESTRADA

-       Mércores Laborables: 9:00

·         A ESTRADA-AGUIÓNS-SANTELES

-       Mércores Laborables: 12:00