Anuncios

Anuncio do expediente de desafectación das parcelas Estadio 1 e parcela Estadio 4 segregada

Ambas pertencentes á parcela matriz Estadio da Baiuca, para poder ser obxecto de cesión á Xunta de Galicia.

Descargar pdf.

 

Resolución de alegación e aprobación definitiva da ordenanza reguladora "limpeza de terreos e protección contra incendios forestais do Concello da Estrada"

Descargar pdf.

 

 

Ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos e protección contra incendios forestais

Descargar pdf.

 

 

Anuncio do Plan Parcial relativo ao sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06-Avda. de Vigo do P.X.O.M. en vigor

Descargar pdf.

 

 

Procedemento de desafectación relativo a anaco de camiño público radicado entre as leiras números 427, 428 e 479 da ZCP de San Miguel de Castro ( Constenla )

Descargar pdf.