Atención ao cidadán

Mediante as páxinas da Atención ao Cidadán, o Concello da Estrada desexa facilitar información sobre as xestións máis habituais do cidadán co Concello, indicando como se solicitan, canto custan, que papeis ou documentos é preciso presentar, ... .

Un pouco máis adiante, tentaremos de que esa tramitación poida facerse dun xeito máis comodo e áxil a través de Internet.

Para obter a información, seleccione o asunto, tema ou trámite do seu interese.