Información económico - financeira

A intención desta páxina é facilitar información sobre os estados contables máis significativos do Concello da Estrada.

Paulatinamente iranse incorporando novos documentos co ánimo de que todas aquelas persoas interesadas poidan ter un mellor coñecemento do Concello e as súas contas.

Orzamentos

Outros Documentos

Orzamentos

Outros Documentos

Orzamentos

Outros Documentos