Contratación de persoal

(28-04-2017) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 9 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(28-04-2017) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 9 peóns (albanel, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

 

(27-04-2017) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 4 peóns (varredores/as), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(27-04-2017) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 2 peóns (limpador/a), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(27-04-2017) Resultados da proba práctica e resultado final para a contratación de 2 peóns (pintores/as, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

 

(26-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 conserxes, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(26-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 9 peóns forestais, subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

 

(25-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 9 peóns (albanel, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(25-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 peóns (fontaneiro/a, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

 

(24-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 peóns (limpador/a), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(24-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 2 peóns (pintores/as, categoría:axudante), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

(24-04-2017) Resultados da proba teórica para a contratación de 4 peóns (varredores/as), subvencionados pola Deputación de Pontevedra (Plan Concellos 2017).

 

 

(19-04-2017) Aprobación da formación dos tribunais calificadores dos procesos selectivos subvencionados pola Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro do Plan Concellos 2017.

 

 

(17-04-2017) Bases Plan Concello 2017:

 

 

(27-03-2017) Concesión de subvencións ao abeiro do Plan Concello 2017 correspondente á liña 3: emprego para conservación de bens e servizos municipais - 9ª relación.

 

 

(24-02-2017) Bolsa definitiva operarios ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

(24-02-2017) Bolsa definitiva condutores ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

 

(16-02-2017) Requerimento de documentación para dirimir os empates nas puntuacións do proceso selectivo para cubrir 4 prazas de conductor/a e formación de bolsa ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

(16-02-2017) Resultados do segundo exercizo para cubrir 30 prazas de operarios/as ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

 

(14-02-2017) Resultados do segundo exercizo para cubrir 4 prazas de conductor/a ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

 

(10-02-2017) Resultados do primeiro exercizo para cubrir 30 prazas de operarios/as ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

(09-02-2017) Resultados do primeiro exercizo para cubrir 4 prazas de conductor/a ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 


(06-02-2017)
AVISO IMPORTANTE na convocatoria para cubrir 30 prazas de operarios/as ao abeiro do Plan de Emprego.

 

 

(01-02-2017) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para cubrir 4 prazas de conductor/a ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

(01-02-2017) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para cubrir 30 prazas de operarios/as ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

 

(27-01-2017) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para cubrir 4 prazas de conductor/a ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

(27-01-2017) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para cubrir 30 prazas de operarios/as ao abeiro do Plan de Emprego Municipal.

 

 

(17-01-2017)  Instancia para a contratación laboral temporal de 4 conductores/as con base no Plan de Emprego Municipal 2017 do Concello da Estrada.

 

(17-01-2017)  Instancia para a contratación laboral temporal de 30 operarios/as con base no Plan de Emprego Municipal 2017 do Concello da Estrada.

 

(17-01-2017)  Bases para a contratación laboral temporal de 30 operarios/as con base no Plan de emprego municipal 2017 do Concello da Estrada.

(17-01-2017 )  Bases para a contratación laboral temporal de 4 conductores/as con base no Plan de Emprego Municipal 2017 do Concello da Estrada.

(17-01-2017) Para contratación a 4 Condutores destinados a labores de recollida de lixo, limpeza viaria, mantemento de obras e servizos e fontanaría , con carácter temporal e contratos de duración determinada, a xornada completa e por un período dun ano. Estas contratacións encádranse dentro do Plan de emprego municipal.

(17-01-2017) Para a contratación a 30 operarios destinados a labores de recollida de lixo, limpeza viaria, mantemento de obras e servizos e fontanaría , con carácter temporal e contratos de duración determinada, a xornada completa e por un período dun ano. Estas contratacións encádranse dentro do Plan de emprego municipal.

(9-01-2017) Resultados do terceiro exercicio e resultado final do proceso selectivo para cubrir en réxime de interinidade unha praza de auxiliar administrativo para o departamento de tesoureria.

(02-01-2017) Segundo as Bases da convocatoria para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo para o Departamento de Tesourería, a continuación se publica a puntuación obtida dos/as aspirantes que superaron o segundo exercicio obrigatorio.