Convocatorias

Exposición pública de convocatorias das sesións dos órganos colexiados en cumprimento co establecido no regulamento de participación cidadán.