Expedientes rematados

 

  • Contratos formalizados entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2015

 

  • Contratos formalizados entre o 1 de marzo de 2010 e 31 de decembro de 2011